Управління навчальною діяльністю учнів в умовах колективного навчання фізиці

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2000
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Оптимізація управління учбовою діяльністю учнів передбачає створення таких умов, які забезпечать виявлення і своєчасне подолання труднощів, що виникають у кожного зі школярів під час вивчення програмного матеріалу. Для вирішення цієї проблеми принципове значення має домовленість про вибір одиниці навчального матеріалу та одиниці навчального процесу, класифікацію зворотних зв’язків.
Optimization of management learning activity involves students creating conditions that will ensure timely detection and overcoming the difficulties encountered in each of the students in the study program material. To solve this problem of fundamental importance to the agreement on the choice unit teaching material and units of the learning process, classification of feedback.
Опис
Ключові слова
навчальна діяльність, процес навчання, інформаційні технології, внутрішні зворотні зв'язки, зовнішні зворотні зв'язки, управління навчальною діяльністю, інформація, компонент, структурний елемент, програмоване навчання, learning activities, information technology, external feedback, information, structural element, learning, internal feedbacks, management training activities, component, programmed learning
Бібліографічний опис
Каленик, В. І. Управління навчальною діяльністю учнів в умовах колективного навчання фізиці [Текст] / В. І. Каленик, М. В. Каленик // Проблеми методики викладання фізики на сучасному етапі : збірник статей. – Кіровоград : РВЦ КДПУ ім. В. Винниченка, 2000. – С. 38–41.
Зібрання