Криптографія на уроках математики – нові-старі цікавинки

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2017
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
ФОП Цьома С. П.
Анотація
У статті запропоновано використання задач на шифрування та дешифрування інформації на заняттях з математики. Подано короткий аналіз класичних шифрів.
The article suggests the use of tasks on encryption and decryption of information in math classes. A brief analysis of classical ciphers is presented.
Опис
Ключові слова
криптографія, шифр, урок математики, cryptography, cipher, mathematics lesson
Бібліографічний опис
Мамонова, Г. В. Криптографія на уроках математики – нові-старі цікавинки [Текст] / Г. В. Мамонова, Т. М. Задорожня // Наукова діяльність як шлях формування професійних компетентностей майбутнього фахівця (НПК-2018) : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 7–8 грудня 2017 р., м. Суми : у 2-х частинах / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка [та ін.]. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2017. – Ч. 1. – С. 157–158.