Температура повітря у північній частині Сумської області (за результатами спостережень 2005-2015 рр.)

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2017
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка
Анотація
Представлений аналіз результатів спостережень за температурою повітря на метеорологічних станціях північної частини Сумської області, який свідчить про значне збільшення теплового фону в усьому регіоні протягом 2005-2015 рр., за винятком північно-західної частини, де підвищення температури було не таким помітним. Крім того, величини, що характеризують зростання температурного фону, мають різні сезонні і територіальні прояви.
An analysis of the results of air temperature observations at the meteorological stations of the north part of Sumy region is presented, which indicates about the significant increase in the thermal background everywhere in the region during 2005-2015, except for the northwestern part, where the temperature increase was not so noticeable. Also, the quantities characterizing the growth of the temperature background have different seasonal and territorial manifestations.
Представлен анализ результатов наблюдений за температурой воздуха на метеорологических станциях северной части Сумской области, который свидетельствует о значительном увеличении теплового фона во всем регионе в течение 2005-2015 гг., за исключением северо-западной его части, где повышение температуры было не столь заметным. Кроме того, величины, характеризующие рост температурного фона, имеют разные сезонные и территориальные проявления.
Опис
Ключові слова
географія, geography, температура повітря, air temperature, Сумська область, Sumy region
Бібліографічний опис
Корнус, А. О. Температура повітря у північній частині Сумської області (за результатами спостережень 2005-2015 рр.) [Текст] / А. О. Корнус, Д. В. Линок // Мат-ли наук. конф. за підсумками наук.-досл. і наук.-метод. роботи кафедр СумДПУ імtені А. С. Макаренка у 2016 році. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2017. – С. 127.