Вплив оздоровчих занять різними видами одноборств на формування фізичного стану дітей 10–13 років (на прикладі панкратіону)

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Встановлено, що здоров’я молоді нашої країни є одним із найважливіших показників умов життя, фізичної активності, показником рівня національного добробуту, економічного і культурного потенціалу суспільства, питання його покращення є одним з актуальних для науковців фізичної культури та спорту оздоровчої фізичної культури та медицини. Не зважаючи на те, що рухова активність має велике значення для збереження і розвитку фізіологічних, біологічних і психічних функцій організму не лише дорослого населення, але і дітей шкільного віку, кількість часу відведенoго на їх оздоровлення засобами фізичної культури та спорту, а саме достатній рівень рухової активності недостатньо. Тому, в роботі вирішували проблему підвищення рухової активності засобами різних видів оздоровчих та секційних занять за видами спорту з метою зниження дефіциту рухової активності та формування фізичного стану учнів школи.
It is established that the health of youth of our country is one of the most important indicators of living conditions, physical activity, an indicator of the level of national welfare, economic and cultural potential of society. The issue of its improvement is the most essential for scientists. Physical activity is necessary for the preservation and development of physiological, biological and mental functions of the body not only for adults but also for schoolchildren. Unfortunately, the amount of time allotted for their recovery by means of physical education and sports is not enough. Therefore, we tried to solve the problem of increase in motor activity by means of various types of health and sectional classes in sports in order to reduce the deficit of motor activity and the improvement of physical health.
Опис
Ключові слова
рухова активність, одноборства, фізичний стан, панкратіон, motor activity, single combat, physical health, pankration
Бібліографічний опис
Харченко, І. Ю. Вплив оздоровчих занять різними видами одноборств на формування фізичного стану дітей 10–13 років (на прикладі панкратіону) [Текст] : магістер. робота / І. Ю. Харченко ; науковий керівник С. В. Чередніченко. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2020. – 56 с.