Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/9980
Title: Методичні та теоретичні засади особистісно-розвивальної технології фізичного виховання молодших школярів
Other Titles: Methodical and Theoretical Ambushes of the Special Developmental Technology of the Physical Education of Young Schoolchildren
Authors: Іваній, Ігор Володимирович
Ivanii, Ihor Volodymyrovych
Кривонос, Максим Валерійович
Kryvonos, Maksym Valeriiovych
Keywords: особистісно-розвивальна технологія
фізичне виховання молодших школярів
заняття фізичними вправами
special developmental technology
physical education of young schoolchildren
busy with physical rights
Issue Date: 2020
Citation: Кривонос, М. В. Методичні та теоретичні засади особистісно-розвивальної технології фізичного виховання молодших школярів [Текст] : магістер. робота / М. В. Кривонос ; науковий керівник І. В. Іваній. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2020. – 54 с.
Abstract: Автором проаналізовано підходи, які є в літературі з питань фізичного виховання молодших школярів та визначено, що головним завданням фізичного виховання молодших школярів є створення учням умов для формування інтересу, звички, потреби до регулярних занять фізичними вправами, оволодіння вміннями складати й реалізувати програми свого фізичного вдосконалення.
The author has analyzed the way in which in literature the physical education of young schoolchildren is meant for the head staff of the physical education of young schoolchildren for the development of the minds, for the formulation of interest, for the students, for the regular, ovolodinnya vmininnymi fold and realize the programs of their physical voskonalennya.
URI: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/9980
Appears in Collections:Кваліфікаційні випускні роботи здобувачів вищої освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Магістерська.pdf563,24 kBAdobe PDFView/Open
Протокол.PDF71 kBAdobe PDFView/Open
Рецензія.PDF71,68 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.