Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/8775
Title: Функціонування мовних засобів вікової семантики в англомовному парентальному дискурсі
Other Titles: Functional Aspects of Linguistic Means of Age Semantics in English Parental Discourse
Authors: Козлова, Вікторія Вікторівна
Kozlova, Viktoriia Viktorivna
Багацька, Олена Вікторівна
Bahatska, Olena Viktorivna
Keywords: мовні засоби вікової семантики
віковий параметр
мовленнєвий вплив
аргументація
англомовний парентальний дискурс
linguistic means of age semantics
age parameter
speech impact
argumentation
English parental discourse
Issue Date: 2018
Citation: Козлова, В. В. Функціонування мовних засобів вікової семантики в англомовному парентальному дискурсі [Текст] / В. В. Козлова, О. В. Багацька // Актуальні проблеми романо-германської філології та прикладної лінгвістики : науковий журнал. – Чернівці, 2018. – Вип. 1(15). – С. 156–161.
Abstract: Стаття присвячена дослідженню функціональних особливостей мовних засобів вікової семантики в англомовному парентальному дискурсі. Встановлено корпус засобів на позначення віку, якими послуговуються суб'єкти мовленнєвого впливу в умовах аргументації корекції поведінки об'єкта впливу, аргументації заборони, обмежень, незгоди. Віковий параметр використовується суб'єктом впливу для підвищення чи заниження соціального статусу об'єкта впливу, та ідентифікує відповідність моделі поведінки його соціальній ролі.
The paper focuses on the study of functional aspects of linguistic means of age semantics in English parental discourse. The age parameter in English parental discourse denotes the anthropological temporal aspect of a person, the fixed level of its physical, mental and moral development, including social roles and social status.
URI: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/8775
Appears in Collections:Статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Funktsionuvannia movnykh zasobiv vikovoi semantyky.pdf343,83 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.