Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/8681
Title: Діахронічний аспект лінгвокультурологічного дослідження фразеологічних одиниць
Other Titles: Diahronic Aspect of Linguocultural Research of Phraseological Units
Authors: Школяренко, Віра Іванівна
Shkoliarenko, Vira Ivanivna
Keywords: лінгвокультурологічний аспект
діахронічне дослідження
фразеологічна картина світу
національно-культурні чинники
linguocultural aspect
diachronic research
phraseological world representation
national-cultural factors
Issue Date: 2010
Citation: Школяренко, В. І. Діахронічний аспект лінгвокультурологічного дослідження фразеологічних одиниць [Текст] / В. І. Школяренко // Германістика XXI ст.: традиційні й новітні аспекти дослідження та викладання : матеріали I Міжнародної науково-практичної конференції, (22–23 квітня 2010 р., м. Горлівка) / Міністерство освіти і науки України, Горлівський державний педагогічний інститут іноземних мов. – Горлівка : ГДПІІМ, 2010. – С. 97–100.
Abstract: Тези присвячено лінгвокультурологічному вивченню становлення фразеологічної системи німецької мови. У ній розглянуто діахронічні закономірності розвитку фразеологічної картини світу Німеччини, виявлено й описано національно-культурні чинники становлення фразеологічних одиниць.
The thesis is devoted to the linguocultural study of the formation of German phraseological units. The paper suggests a new approach to the study of German phraseology from diachronic aspect of linguoculturology, which consists in identification of national-cultural factors relevant for the formation of phraseological world representation. The criteria for establishing the national-cultural specificity of phraseology have been defined.
URI: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/8681
Appears in Collections:Тези доповідей

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Стаття Горлівка.pdf276,9 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.