Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/8046
Title: Основи діяльності тьютора у шкільному навчанні
Other Titles: Basics of Tutor Activity in School Education
Authors: Тихонович, В. М.
Tykhonovych, V. M.
Keywords: педагогічна практика
тьютор
система шкільного навчання
індивідуальна освітня програма
pedagogical practice
tutor
system of school education
individual educational program
Issue Date: 2009
Publisher: СумДПУ імені А. С. Макаренка
Citation: Тихонович, В. М. Основи діяльності тьютора у шкільному навчанні [Текст] / В. М. Тихонович // Педагогічні науки : збірник наукових праць / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, М. О. Лазарєв, В. І. Лозова та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2009. – С. 158–167.
Abstract: У статті розглянуто питання подання тьюторства у контексті зміни звичної для традиційної школи педагогічної практики, визначено місце тьютора у системі шкільного навчання; охарактеризовано відмінності позицій учителя і тьютора; розкрито функціональні основи діяльності тьютора як наставника, опікуна дитини у процесі реалізації її індивідуальної освітньої програми.
The article reviews the problems of presenting tutorship in the context of changing common for the traditional school pedagogical practice, it also defines the role of a tutor in the system of school education. The work reveals the functional basis of a tutor’s activities as a pupil’s advisor in the process of his individual educational program realization.
URI: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/8046
Appears in Collections:Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tykhonovych_Osnovy.pdf208,51 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.