Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/7916
Title: Навчальний проект як стратегія інтеракції
Other Titles: Class Project as Strategic Interaction
Authors: Атанасова, М. П.
Atanasova, M. P.
Гаврило, Лідія Миколаївна
Havrylo, Lidiia Mykolaivna
Keywords: проектний метод
method of training projects
організація навчально-виховного процесу
organization of teaching and educational process
Issue Date: 2008
Publisher: СумДПУ імені А. С. Макаренка
Citation: Атанасова, М. П. Навчальний проект як стратегія інтеракції [Текст] / М. П. Атанасова, Л. М. Гаврило // Педагогічні науки : збірник наукових праць / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, М. О. Лазарєв, В. І. Лозова та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2008. – С. 218–225.
Abstract: Стаття присвячена проблемі використання проектного методу, який збагачує навчальний процес і змінює традиційний підхід до навчання. Власний досвід викладання ділової німецької мови в Академії банківської справи довів доцільність його використання, він пропонує своєрідну інноваційну організацію навчально-виховного процесу, сприяє підвищенню ефективності та результативності освітніх послуг.
This article focuses to the problem of usage the method of training projects, which enrich process of studying and change traditional approach to teaching. The experience of teaching Business German in the Banking Academy approves expediency of its using. It suggests original innovation in organization of teaching and educational process and promotes the increase of the effective educational services.
URI: http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/7916
Appears in Collections:Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Atanasova_Havrylo.pdf168,4 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.