Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/7868
Title: Характеристика когнітивного компоненту мовленнєвої діяльності у розумово відсталих дітей
Other Titles: The Specificity of a Cognitive Component in the Speech Activity at Mental Retardation
Authors: Боряк, Оксана Володимирівна
Boriak, Oksana Volodymyrivna
Keywords: когнітивний підхід
cognitive approach
мовлення
speech
дизонтогенез
dizontogenesis
розумова відсталість
mental retardation
порушення мовлення
speech disorders
Issue Date: 2015
Citation: Боряк О. В. Характеристика когнітивного компоненту мовленнєвої діяльності у розумово відсталих дітей [Електронний ресурс] / О. В. Боряк // Актуальні проблеми педагогіки, психології та професійної освіти. – 2015. – Том 1, № 2. – C. 19–21. – URL: http://journals.uran.ua/apppfo/article/view/54176
Abstract: У статті розглянута одна з актуальних проблем логопедії – прояви взаємодії інтелекту та мовних здібностей в мовленнєвому розвитку дітей. Мета статті – дослідити, визначити та обґрунтувати специфіку особливостей прояву взаємодії мислення та мовлення у дітей з розумовою відсталістю. Оволодіння закономірностями мови вимагає достатньо високого рівня сформованості процесів аналізу, синтезу, узагальнення, диференціації, що при розумовій відсталості набуває ознаки порушеного, недостатнього рівня розвитку.
The article describes one of the urgent problems of logopedics: an availability of intelligence and speech abilities correlation in children's speech development. The purpose of this article is to investigate and determine the specificity of interaction between intelligence and speech abilities in children’s speech development, to prove the specificity of the interaction between intellection and speech in children with mental retardation. The influence of speech disorders on the formation of cognitive activity, especially intellection, in other words – the influence of speech disorders on the formation of intellectual sphere serves as the second aspect of the interaction problem in the development of intelligence and speech activity.
URI: http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/7868
ISSN: 2410-4620
Appears in Collections:Статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
54176-109799-1-PB.pdf212,21 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.