Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/7732
Title: Інтеграція уявлень учнів про навколишнє середовище у процесі розвитку мови в початкових класах
Other Titles: View Integration of Students of the Environment in the Making of Language in Primary Sschool
Authors: Пушкарьова, Тамара Олексіївна
Pushkarova, Tamara Oleksiivna
Keywords: учитель початкової школи
інтегровані уроки
навколишній світ
teacher of the primary school
integrated lessons
environment
Issue Date: 2008
Publisher: СумДПУ імені А. С. Макаренка
Citation: Пушкарьова, Т. О. Інтеграція уявлень учнів про навколишнє середовище у процесі розвитку мови в початкових класах [Текст] / Т. О. Пушкарьова // Педагогічні науки : збірник наукових праць / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, М. О. Лазарєв, В. І. Лозова та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2008. – С. 145–153.
Abstract: У статті розглядаються педагогічні можливості використання вправ і завдань природничого спрямування для розвитку мовлення, які допоможуть учителеві початкової школи у підготовці до інтегрованих уроків і сприятимуть розширенню та збагаченню уявлень учнів про навколишній світ, формуванню їх екологічної культури.
In the article the system of the exercises and tasks of the ecological directions is observed, this will help the teacher of the primary school in the preparation to the integrated lessons and will broaden and enrich of the pupils’ ecological knowledge.
URI: http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/7732
Appears in Collections:Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pushkariova_Intehratsiia.pdf277,71 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.