Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/7450
Title: Restructuring of Special Preparedness of Sprinters with Increasing of Spostsmanship
Other Titles: Зміна структури спеціальної підготовленості бігунів на короткі дистанції з ростом спортивної майстерності
Authors: Врублевський, Євген Павлович
Vrublevskyi, Yevhen Pavlovych
Альбаркайі, Дульфігар
Albarkaii, Dulfihar
Хоршід, Ахмед
Khorshid, Akhmed
Keywords: sportsmen
sprint
various qualifications
structure
exercises
preparedness
sports grade
спортсмени
спринтерський біг
різна кваліфікація
структура
вправи
підготовленість
спортивні розряди
Issue Date: 2019
Publisher: СумДПУ імені А. С. Макаренка
Citation: Vrublevskyi, Ye. Restructuring of Special Preparedness of Sprinters with Increasing of Spostsmanship [Текст] / Ye. Vrublevskyi, D. Albarkaii, A. Khorshid // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, М. А. Бойченко, О. Є. Антонова та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2019. – № 3 (87). – С.200–210.
Abstract: The results of the survey have provided the data about the structure of the special preparedness of sprinters of various qualifications, which indicate increasing of sportsmanship. The tools for training sprinters must be chosen in such a way as to ensure a positive interaction of the qualities of strength and speed in order to effectively perform the necessary motor task. There are informative tests for assessment of the level of speed strength preparedness of sprinters. The usage of informative tests in practice can help to improve the effectiveness of the training process of sprinters.
Питання про те, як впливають швидкісно-силові вправи на підготовленість спринтера, а в підсумку і на його результат з бігу на 100–200 метрів, є недостатньо висвітленим у науково-методичній літературі. Мета дослідження - визначення структури швидкісно-силової підготовленості в чоловіків-спринтерів різної кваліфікації і виявлення її зміни зі зростанням майстерності спортсменів. Для вивчення структури підготовленості спринтерів за допомогою контрольно-педагогічних тестів обстежено 35 спринтерів (від III до I спортивного розряду). Проведений кореляційний аналіз дозволив установити взаємозв'язок між комплексом тестів, що оцінюють рухові здібності спортсменів, і їх результатом з бігу на 100 м, а також зміна структури швидкісно-силової підготовленості зі зростанням кваліфікації спринтерів. Установлено, що зростання кваліфікації спринтерів від III до I спортивного розряду значною мірою визначаються рівнем розвитку їх швидкісно-силової підготовленості. Це проявляються в збільшенні взаємозв'язку між спортивним результатом з бігу на 100 м і показниками з метання ядра двома руками знизу вперед і ривку штанги. Про це саме свідчить отриманий коефіцієнт множинної кореляції (R=0,859) доводить спільний вплив досягнень у швидкісно-силових тестах на результат з бігу на 100 метрів. Останню вказую, що засоби підготовки бігунів на короткі дистанції повинні підбиратися таким чином, щоб забезпечити позитивну взаємодії якостей сили та швидкості з метою ефективного виконання необхідної рухової задачі. Виявлено інформативні тести для оцінки рівня швидкісно-силової підготовленості бігунів на короткі дистанції. Застосування в практичній діяльності метрологічно обґрунтованих тестів може сприяти підвищення ефективності тренувального процесу спринтерів даної кваліфікації. Перспективи подальших досліджень полягають у цілеспрямованій розробці методики спеціальної силової підготовки бігунів на короткі дистанції різної кваліфікації в річному циклі тренування.
URI: http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/7450
Appears in Collections:Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vrublevskiy.pdf1,01 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.