Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/6524
Title: Розвиток інтелекту учнівської молоді у сучасному освітньому просторі
Other Titles: Development оf Students' Intellect іn Modern Educational Space
Authors: Федорова, Євгенія Валентинівна
Fedorova, Yevheniia Valentynivna
Keywords: інтелект
розвиток та формування інтелекту
пізнавальна діяльність студентів
інтелектуалізація освіти
intellect
formation and development of intellect
students' cognitive activity
education intellectualization
Issue Date: 2010
Publisher: СумДПУ імені А. С. Макаренка
Citation: Федорова, Є. В. Розвиток інтелекту учнівської молоді у сучасному освітньому просторі [Текст] / Є. В. Федорова // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, М. О. Лазарев, О. І. Огієнко та ін.]. – Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2010. – № 6 (8). – С. 246–251.
Abstract: У статті розглянуто одну з найактуальніших проблем сучасної освіти - проблему формування і розвитку інтелекту студентської молоді. Проаналізовано поняття «інтелект» у контексті пізнавальної діяльності тих, хто навчається, проблеми, пов'язані з інтелектуальною діяльністю. Ключовою є запропонована ідея «інтелектуалізації освіти» як інструменту формування професійної компетентності.
The article touches upon one of the most urgent problems in modern education. It concerns with the formation and development of students' intellect. The author analyzes the notion of intellect via students' cognitive activity and studies the problems correlating with intellectual activity. The article suggests the idea of «education intellectualization» as a key tool for professional competence formation.
URI: http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/6524
Appears in Collections:Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Fedorova.pdf123,19 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.