Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/6522
Title: Проблема принципів навчання в спеціальній методиці початкового навчання української мови
Other Titles: Problem оf Principles оf Studies in the Special Method оf Initial Studies оf Ukrainian
Authors: Савінова, Наталія Володимирівна
Savinova, Nataliia Volodymyrivna
Keywords: спеціальна методика початкового навчання української мови
принципи навчання мови дітей із порушеннями мовленнєвого розвитку
корекція порушень мовлення
special method of initial studies of Ukrainian
principles of language studies of children with violations of speech development
correction of speech violations
Issue Date: 2010
Publisher: СумДПУ імені А. С. Макаренка
Citation: Савінова, Н. В. Проблема принципів навчання в спеціальній методиці початкового навчання української мови [Текст] / Н. В. Савінова // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, М. О. Лазарев, О. І. Огієнко та ін.]. – Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2010. – № 6 (8). – С. 227–237.
Abstract: У статті висвітлено основні методологічні положення, що лежать в основі корекційного навчання дітей з порушеннями мовленнєвого розвитку; зазначено, що методичні принципи навчання мови дітей із порушеннями мовленнєвого розвитку становлять цілісну систему, яка включає два методологічно важливих положення: урахування найбільш загальних закономірностей оволодіння мовою в нормі, а також урахування своєрідності їх прояву при порушеннях мовленнєвого розвитку.
In the article the author lights up substantive methodological provisions which are underlaid correctional studies of children with violations of speech development, marks that methodical principles of language studies of children with violations of speech development are the integral system which includes two methodologically important position: an account of the most general conformities to law of capture a language is in a norm, and also account of originality of their display at violations of speech development.
URI: http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/6522
Appears in Collections:Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Savinova.pdf146,77 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.