Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/6375
Title: Поняття «когнітивні уміння» в контексті лінгвістичної освіти
Other Titles: The Cognitions Abilities in Aspect of Linguistic of Education
Authors: Біденко, Лариса Валентинівна
Bidenko, Larysa Valentynivna
Keywords: пізнавальна діяльність
пізнання
уміння та навички
лінгвокогнітивні уміння
навчальний процес
лінгвістична освіта
knowledge
linguistic cognitions abilities
skills
educational process
Linguistic of education
Issue Date: 2010
Publisher: СумДПУ імені А. С. Макаренка
Citation: Біденко, Л. В. Поняття «когнітивні уміння» в контексті лінгвістичної освіти [Текст] / Л. В. Біденко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, М. О. Лазарев, В. І. Лозова та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2010. – № 3 (5). – С. 361–367.
Abstract: У статті розкрито зміст поняття «когнітивні уміння» в контексті лінгвістичної освіти. Розглянуто різні підходи до потрактування дефініції, виокремлено основні види лінгвокогнітивних умінь, що допоможуть викладачу цілеспрямовано формувати визначений тип умінь у системі вищої освіти.
The article deals with the content of the cognitions abilities in aspect of linguistic of education. In it various approaches of interpretation of the given definition are considered, principal views of linguistic cognitions abilities which will help the teacher to generate the given type of abilities in higher educational system.
URI: http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/6375
Appears in Collections:Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bidenko_Poniattia.pdf155,61 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.