Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/6307
Title: Інтонація та просодія: лінгвістичний аспект понять
Other Titles: Prosodikal аnd Intonation: іs Light Up оn Lingvist
Authors: Боряк, Оксана Володимирівна
Boriak, Oksana Volodymyrivna
Keywords: інтонація
просодія
компоненти просодичної сторони мовлення
темпо-ритмічна сторона мовлення
експресивне мовлення
factors of the risk
appearance of dysarthria
prosodical side of speech
Issue Date: 2010
Publisher: СумДПУ імені А. С. Макаренка
Citation: Боряк, О. В. Інтонація та просодія: лінгвістичний аспект понять [Текст] / О. В. Боряк // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, М. О. Лазарев, О. І. Огієнко та ін.]. – Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2010. – № 4 (6). – С. 385–394.
Abstract: У статті визначено основні напрями дослідження понять «інтонація» та «просодія» в методичній, лінгвістичній, психолого-педагогічній літературі. Розкрито основні складові компоненти виразної сторони мовлення, вплив темпо-ритмічних засобів на її емоційний бік. Зроблено ґрунтовний аналіз складових компонентів та визначено спільні та відмінні риси мелодико-інтонаційної та темпо-ритмічної (просодичної) сторони мовлення.
In the article an author is light up the features of development of prosodic and intonation side in history on linguist and logopedist.
URI: http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/6307
Appears in Collections:Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Borayk.pdf161,78 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.