Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/6286
Title: Методика дослідження особливостей формування професійно спрямованої іншомовної комунікативної діяльності студентів економічних спеціальностей
Other Titles: Didactic Conditions of Forming of Professional Directed Foreign Communicative Activities of Students of Economic Specialities
Authors: Логвинюк, Н. І.
Lohvyniuk, N. I.
Keywords: комунікативна діяльність
методика проектних досліджень
навчальний процес
ситуативне навчання
професійно спрямоване навчання
проектна діяльність.
methods of project researches
situational teaching
teaching process
professional-directed teaching
communicative activities
project activities
Issue Date: 2010
Publisher: СумДПУ імені А. С. Макаренка
Citation: Логвинюк, Н. І. Методика дослідження особливостей формування професійно спрямованої іншомовної комунікативної діяльності студентів економічних спеціальностей [Текст] / Н. І. Логвинюк // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, М. О. Лазарев, О. І. Огієнко та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2010. – № 5 (7). – С. 386–392.
Abstract: У статті розглянуто проблему використання сучасних методів у формуванні професійно спрямованої іншомовної комунікативної діяльності студентів економічних спеціальностей. Особлива увага приділена проектній діяльності, яка є важливим компонентом системи освіти і нестандартним способом організації освітніх процесів через активні способи дії, спрямовані на реалізацію особистісно орієнтованого підходу.
The article deals with the problems of usage of modern methods in the forming of professional directed foreign communicative activities of students of economic specialities. Special attention is paid to the project activities, which is an important component of educational system and represents non standart method of organization of teaching processes through the active methods of actions, directed to the realization of personal- oriented approach.
URI: http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/6286
Appears in Collections:Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Lohvyniuk.pdf121,26 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.