Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/6277
Title: Формування інструментально-виконавської надійності у студентів у контексті теорій інформаційно-емоційного стресу
Other Titles: Forming of Instrumental-Carrying Out Reliability of Students is in the Context of Theories of Informatively Emotional Stress
Authors: Паламарчук, В.
Palamarchuk, V.
Keywords: емоційна стійкість
результативна діяльність
стрес
інструментально-виконавська надійність
психологічна напруга
інформаційний стрес
стрес-фактори
емоції
emotional firmness
effective activity
stress
instrumental-carrying out reliability
psychological tension
informative stress
stress factors
emotions
Issue Date: 2010
Publisher: СумДПУ імені А. С. Макаренка
Citation: Паламарчук, В. Формування інструментально-виконавської надійності у студентів у контексті теорій інформаційно-емоційного стресу [Текст] / В. Паламарчук // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, М. О. Лазарев, О. І. Огієнко та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2010. – № 5 (7). – С. 306–313.
Abstract: У статті розглянуто і теоретично обґрунтовано проблему емоційної стійкості як фактора формування інструментально-виконавської надійності у майбутнього фахівця. Приділено особливу увагу вивченню цього питання у практичній діяльності студентів музичних факультетів, оскільки отримані наслідки можуть збагатити новим змістовим наповненням теорію і методику формування їх виконавської надійності.
In the article it is considered and in theory grounded problem of emotional firmness as a factor of forming of instrumental-carrying out reliability of future specialist. The special attention is spared to the study of this question in practical activity of students of musical faculties, as the got consequences can enrich the new semantic fillings a theory and method of forming of them carrying out reliability.
URI: http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/6277
Appears in Collections:Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Palamarchuk_Formuvannia.pdf132,56 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.