Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/5670
Title: Порівняльний аналіз мов Python i Free Pascal як перших мов програмування для учнів 8 класу
Other Titles: Comparative Analysis of Programming Languages Python and Free Pascal as the First Programming Languages for Pupils of the 8th Grade
Authors: Міцкан, Л.
Mitskan, L.
Вербицька, Т.
Verbytska, T.
Базурін, Віталій Миколайович
Bazurin, Vitalii Mykolaiovych
Keywords: програмування
мова програмування
Python
Free Pascal
Lazarus
інформатика
programming
programming language
Python
Free Pascal
Lazarus
computer science
Issue Date: 2017
Publisher: СумДПУ імені А. С. Макаренка
Citation: Міцкан, Л. Порівняльний аналіз мов Python i Free Pascal як перших мов програмування для учнів 8 класу [Текст] / Л. Міцкан, Т. Вербицька, В. М. Базурін // Актуальні питання природничо-математичної освіти : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний університет імені А. С. Макаренка ; [редкол.: В. Г. Бевз, Н. В. Бровка, В. Ватсон та ін., голова редкол. О. С. Чашечникова]. – Суми : [СумДПУ імені А. С. Макаренка], 2017. – № 2 (10). – С. 130–139.
Abstract: У статті розкриваються проблеми вивчення Python у якості першої мови програмування. На основі емпіричних даних зроблено висновок про те, що основними проблемами є відсутність візуальних середовищ програмування для Python, специфічний синтаксис цієї мови і одночасне вивчення Python і Free Pascal. Автори переконливо доводять, що дані проблеми частково вирішуються шляхом добору середовища програмування та розробки відповідного методичного забезпечення. Синтаксис мови Python, незважаючи на свою специфіку, лаконічний і краще зрозумілий учням. Вивчення мови програмування Python доцільно здійснювати окремо від вивчення Free Pascal.
The article reveals the problems of learning the Python language as the first programming language. On the basis of empirical data, a paper is made that the main problems are the lack of visual programming environments for Python, the specific syntax of this language and the simultaneous study of Python and Free Pascal. The authors argue that these problems are partially solved by selecting a programming environment and developing appropriate methodological support. The syntax of the Python language, despite its specifics, is concise and better understood by the students. It is advisable to study the Python programming language separately from the study of Free Pascal.
URI: http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/5670
Appears in Collections:Актуальні питання природничо-математичної освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Mitskan.pdf841,52 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.