Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/5571
Title: Methods оf Teaching оf Coloratura Soprano Voice: Coloratura Technique іn the Operas by Moniuszko (Selected Examples)
Other Titles: Методика навчання колоратурного співу сопрано: колоратурна техніка в операх Станіслава Монюшка (вибрані приклади)
Authors: Yeremus-Levandovska, Anna
Єремус-Левандовська, Анна
Keywords: колоратурний спів сопрано
колоратурна техніка
опери Станіслава Монюшка
coloratura soprano voice
coloratura technique
operas by Moniusz
Issue Date: 2018
Publisher: СумДПУ імені А. С. Макаренка
Citation: Jeremus-Lewandowska, А. Methods оf Teaching оf Coloratura Soprano Voice: Coloratura Technique іn the Operas by Moniuszko (Selected Examples) [Текст] / А. Jeremus-Lewandowska // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний університет імені А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, М. А. Бойченко, О. Є. Антонова та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2018. – № 4 (78). – С. 268–278.
Abstract: У статті висвітлено проблеми опанування колоратурної техніки сопранових партій в операх Станіслава Монюшка. Наголошено, що вокальна творчість фундатора польської вокальної лірики та національної опери становить значний інтерес як для музикознавців, так і для педагогів-вокалістів. Увагу сконцентровано на чотирьох параметрах: а) колоратурна техніка, б) теситура, в) використання високих та низьких звуків вокального діапазону сопрано, г) традиційна виконавська естетика. Для аналізу обрано три сопранові арії з оперної творчості Монюшка (Арія Єви з ІІ акту опери «Графіня», речитатива й арії Ганни з IV акту опери «Зачарований замок», Вальс Беати з оперети «Беата»), у яких композитор застосував колоратурні техніки і які зазвичай виконуються колоратурними сопрано. У сучасній виконавській естетиці преференції надаються підпорядкуванню творів щодо ґатунків вокальних голосів, коли у виборі солістів керуються не тільки теситурою і діапазоном, але й оркестровою фактурою і драматичною насиченістю. У цьому контексті в оперній творчості Ст. Монюшка можна знайти сопранові партії, які можна трактувати як колоратурні. Саме такими можна вважати три виокремлені арії за умови розуміння їх специфіки і пристосування художніх засобів до виконавських можливостей конкретних вокалістом. Запропонована авторська методика опанування означених арій дає вражаючі результати в підготовці молодих оперних співачок як із боку розвитку артистичності, так і з боку розширення діапазону і тембрального забарвлення завдяки дидактичному потенціалу як самих творів, так і запропонованих в авторській методиці виконавських засобів. Презентована в статті методика опанування колоратурних технік в оперних аріях Станіслава Монюшка надає їм нове життя в репертуарі виконавців із колоратурним сопрано.
The article highlights the problems of mastering the coloratura technique of the soprano parties in the operas of Stanislaw Moniuszko. It is emphasized that vocal creativity of the founder of Polish vocal lyrics and national opera is of considerable interest both for musicologists and vocalists. Attention is focused on four parameters: a) coloratura technique, b) tessitura, c) use of high and low notes of the voice range of soprano, d) traditional performing aesthetics. For analysis, three soprano anas from Moniuszko's opera creativity were chosen: Italian Aria of Miss Ewa Perche belli labbri che amore from II act of the opera The Countess; Hanna's Recitative and Aria Do grobu zyc w bezzennym stanie [To stay unmarried to the grave], Ktoraz to ktora tej ziemi cora [Which daughter of this land] from the Act IV of the opera The Haunted Manor; Beata's waltz from the operetta Beata.
URI: http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/5571
Appears in Collections:Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Yuremus-Levandovska.pdf1,12 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.