Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/5462
Title: Використання інформаційно-комп'ютерних технологій на уроках історії
Other Titles: Use of Information Technology in History Lessons
Authors: Кравцов, С. С.
Kravtsov, S. S.
Keywords: інформаційно-комп ’ютерні технології
урок історії
ефективність навчання історії
мультимедійна презентація
teaching of history
information technologies
opportunities for using information and communication technologies
Issue Date: 2018
Publisher: СумДПУ імені А. С. Макаренка
Citation: Кравцов, С. С. Використання інформаційно-комп'ютерних технологій на уроках історії [Текст] / С. С. Кравцов // Теорія та методика навчання суспільних дисциплін : науково-педагогічний журнал / Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: М. Б. Євтух, В. С. Бугрій, Г. Ю. Ніколаї та ін.]. – [Суми] : СумДПУ [ім. А. С. Макаренка], 2018. – № 1 (6). – С. 93–98.
Abstract: У статті аналізується використання інформаційно-комп’ютерних технологій як одного з ефективних методів навчання історії, впровадження якого дає змогу вчителеві чітко виокремити структуру вивчення матеріалу, створити найкращі умови для запам’ятовування, продемонструвати зв’язок теорії з практикою, найповніше розкрити сутність і закономірність явищ і процесів, що вивчаються, підвищити інтерес і мотивацію до навчання історії.
The article describes question about use of information technology and material in history lessons and communication with the general presentation, and about increase in efficiency the study the information technologies.
URI: http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/5462
Appears in Collections:Теорія та методика навчання суспільних дисциплін

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kravtsov.pdf394,6 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.