Теорія та методика навчання суспільних дисциплін

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 302
 • Документ
  Теорія та методика навчання суспільних дисциплін
  (CумДПУ імені А. С. Макаренка, 2023)
  У журналі представлені статті, що відображають сучасний стан досліджень у галузі навчання соціально-політичних та суспільних наук. Розглядаються питання історії, теорії, методики організації навчального процесу в загальноосвітній та вищій школі, історії науки і техніки. Для науковців, аспірантів, студентів вищих навчальних закладів.
 • Документ
  Теорія та методика навчання суспільних дисциплін
  (СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2011)
  У журналі представлені статті, що відображають сучасний стан досліджень у галузі навчання соціальнополітичних та суспільних наук. Розглядаються питання історії, теорії, методики організації навчального процесу в загальноосвітній та вищій школі, історії науки і техніки. Для науковців, аспірантів, студентів вищих навчальних закладів.
 • Документ
  Теорія та методика навчання суспільних дисциплін
  (СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2013)
  У журналі представлені статті, що відображають сучасний стан досліджень у галузі навчання соціальнополітичних та суспільних наук. Розглядаються питання історії, теорії, методики організації навчального процесу в загальноосвітній та вищій школі, історії науки і техніки. Для науковців, аспірантів, студентів вищих навчальних закладів.
 • Документ
  Теорія та методика навчання суспільних дисциплін
  (СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2016)
  У журналі представлені статті, що відображають сучасний стан досліджень у галузі навчання соціальнополітичних та суспільних наук. Розглядаються питання історії, теорії, методики організації навчального процесу в загальноосвітній та вищій школі, історії науки і техніки. Для науковців, аспірантів, студентів вищих навчальних закладів.
 • Документ
  Теорія та методика навчання суспільних дисциплін
  (СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2017)
  У журналі представлені статті, що відображають сучасний стан досліджень у галузі навчання соціальнополітичних та суспільних наук. Розглядаються питання історії, теорії, методики організації навчального процесу в загальноосвітній та вищій школі, історії науки і техніки. Для науковців, аспірантів, студентів вищих навчальних закладів.
 • Документ
  Теорія та методика навчання суспільних дисциплін
  (СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2018)
  У журналі представлені статті, що відображають сучасний стан досліджень у галузі навчання соціальнополітичних та суспільних наук. Розглядаються питання історії, теорії, методики організації навчального процесу в загальноосвітній та вищій школі, історії науки і техніки. Для науковців, аспірантів, студентів вищих навчальних закладів.
 • Документ
  Теорія та методика навчання суспільних дисциплін
  (СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2023)
  У журналі представлені статті, що відображають сучасний стан досліджень у галузі навчання соціально-політичних та суспільних наук. Розглядаються питання історії, теорії, методики організації навчального процесу в загальноосвітній та вищій школі, історії науки і техніки. Для науковців, аспірантів, студентів вищих навчальних закладів.
 • Документ
  Геологічний музей – як приклад університетського навчального музею природничого профілю
  (СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2023) Данильченко Олена Сергіївна; Danylchenko Olena Serhiivna; Корнус Анатолій Олександрович; Kornus Anatolii Oleksandrovych; Корнус Олеся Григорівна; Kornus Olesia Hryhorivna
  У статті розкривається значення геологічного музею як осередку збереження унікальних зразків неживої природи. Описано історію створення геологічного музею СумДПУ імені А. С. Макаренка та висвітлено тематичну структуру фондів та експозиції музею. У висновку автори зазначають роль музею в освітньому процесі.
 • Документ
  Інтерактивні технології навчання в позакласній історико-краєзнавчій роботі з учнями старшої школи
  (СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2013) Шульга Юлія; Shulha Yuliia
  У статті аналізується проблема використання інтерактивних технологій навчання в позакласній історико-краєзнавчій роботі в старшій школі.
 • Документ
  Шляхи формування мотивації навчальної діяльності на уроках української мови та літератури
  (СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2013) Шеметова Н.; Shemetova N.
  У статті розглянуто методи та прийоми мотивації навчальної діяльності, проаналізовано шляхи формування й розвитку пізнавальних мотивів учнів, запропоновано творчі завдання для мотивування школярів на уроках української мови й літератури.
 • Документ
  Психолого-педагогічні основи формування ціннісних орієнтацій особистості у процесі навчання у ВНЗ
  (СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2013) Чугуй Л. В.; Chuhui L. V.
  У статті розкрито психолого-педагогічні основи формування ціннісних орієнтацій особистості в процесі навчання у ВНЗ. Встановлено, що підвалиною формування ціннісних орієнтацій особистості є сприйняття нею оточуючої дійсності та прагнення до самореалізації в суспільстві. Змістовною стороною сформованих ціннісних орієнтацій визначено духовність особистості.
 • Документ
  Методологічні проблеми сучасної історичної науки і викладання історії стародавнього світу у ВНЗ
  (СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2013) Телешева О.Л.; Telesheva O.L
  У статті аналізуються основні підходи досліджень історичних процесів: формаційний, цивілізаційний, синергетичний та інші, доводиться необхідність розробки композиційного методологічного підходу на міждисциплінарній основі. Виявляються основні тенденції і проблеми викладання історії стародавнього світу у школі і ВНЗ.
 • Документ
  Аналіз теорії та практики методики використання засобів умовно-графічної наочності у викладанні історії
  (СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2013) Похмура Р. І.; Pohmura R. I.
  У статті проаналізовано особливості аналізу та практики методики використання засобів умовно- графічної наочності у викладанні історії. На сьогодні існує суперечність між необхідністю впровадження в навчальний процес умовно-графічної наочності й можливостями її використання, яка зумовлена відсутністю розробок щодо виділення засобів умовно-графічної наочності та методики роботи з нею на уроках історії.
 • Документ
  Бібліографічний огляд проблем розвитку освіти на Українських землях у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.
  (СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2013) Плавуцька-Луценко Я. Ю.; Plavutska-Lutsenko Ya.Yu.
  У статті здійснений огляд бібліографічних джерел, що висвітлюють процес розвитку освіти на українських землях у другій половині ХІХ – початку ХХ ст.
 • Документ
  Формування фонетичної компетенції студентів у процесі вивчення німецької мови як другої іноземної у ВНЗ
  (СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2013) Надольська Ю. А; Nadolska Yu. A
  Формування фонетичної компетенції студентів у процесі вивчення німецької мови як другої іноземної у ВНЗ. У статті розглядаються проблеми формування фонетичної компетенції, ефективні методи для вивчення німецької мови як другої іноземної, започатковуються види вправ на слухання та відтворення мовного зразка в мовленнєвій ситуації.
 • Документ
  Сучасна система правознавчої освіти в Україні
  (СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2013) Марченко Т. М.; Marchenko T. M.
  У статті розкривається сутність сучасної правознавчої освіти в Україні.
 • Документ
  Педагогічна проблема розвитку творчої індивідуальності вчителя музичного мистецтва
  (СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2013) Заболотний Іван Петрович; Zabolotnyi Ivan Petrovych
  У статті розкривається проблема розвитку творчої індивідуальності, пропонуються підходи підвищення результативності музично-педагогічної підготовки вчителя музичного мистецтва . Аналізуються шляхи формування творчих умінь, наголошується про необхідність більш глибокого осмислення творчості у педагогічній діяльності вчителя музичного мистецтва.
 • Документ
  Формування соціально-політичних понять у загальноосвітній школі
  (2013) Вівсяна Інна; Vivsiana Inna;
  У статті розкривається вітчизняний досвід формування соціально-політичних понять у загальноосвітній школі. Зокрема прослідковується процес формування поняття «держава» на уроках циклу громадянської освіти.
 • Документ
  До проблеми самореалізації у професійній діяльності: теоретичний аспект
  (СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2013) Бірюкова Лариса Анатоліївна; Biriukova Larysa Anatoliivna
  У статті аналізується термін ”самореалізація” у науковій літературі, розглядається функційне значення даного феномену; подано рівні та переваги самореалізації у професійній діяльності.
 • Документ
  Становлення теоретичних та методичних засад курсу «Основи правознавства»
  (СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2013) Рябовол Лілія; Riabovol Liliia
  У статті охарактеризовано процес становлення теоретичних і методичних засад курсу «Основи правознавства» шляхом проведення системного аналізу програм, за якими здійснювалося навчання правознавства у 1995-2012 рр.