Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/5391
Title: Розвиток особистості у музично-фольклорному середовищі
Other Titles: Musical and Folklore Environment as Mean to Train Pre-School Children for Music Activity
Authors: Садовенко, С. М.
Sadovenko, S. M.
Keywords: музично-фольклорне середовище
діти дошкільного віку
розвиток особистості
українське народне мистецтво
український дитячий музичний фольклор
музично-естетичнийрозвиток
музична діяльність
music folklore as educative
pre-school children
connected with personality
of the Ukrainian folk art
Ukrainian children music folklore
musical and aesthetical education
music folklore as educative
Issue Date: 2010
Publisher: СумДПУ імені А. С. Макаренка
Citation: Садовенко, С. М. Розвиток особистості у музично-фольклорному середовищі [Текст] / С. М. Садовенко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; редкол.: [ А. А. Сбруєва, Г. Ю. Ніколаї, М. О. Лазарев та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2010. – № 7 (9). – С. 409–419.
Abstract: У статті актуалізовано питання щодо підвищення уваги до дослідження українського народного мистецтва, зокрема дитячого музичного фольклору, як вагомого засобу виховного впливу, що допомагає розв'язанню широкого кола педагогічних завдань, пов'язаних з вихованням і розвитком особистості з раннього віку.
The problem of focusing attention on study of the Ukrainian folk art, especially Ukrainian children music folklore as educative mean of great influence is the main point of article. Ukrainian children music folklore helps to solve a wide range of pedagogical problems connected with personality's formation beginning from the early age.
URI: http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/5391
Appears in Collections:Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Sadovenko.pdf161,93 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.