Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/5279
Title: Питання розвитку мистецької освіти в Західній Європі (сер. XIX - поч. XX ст.)
Other Titles: The Problem Development of art Education in Western Europe (Middle of the 19th - Beginning of the 20th Centuries)
Authors: Донченко, О. В.
Donchenko, O. V.
Keywords: мистецтво
естетичне виховання
мистецька освіта
художні школи
творчість
Конгреси з естетичної освіти
art
aesthetic education
art education
art school
creation
Congress of aesthetic education
Issue Date: 2010
Publisher: СумДПУ імені А. С. Макаренка
Citation: Донченко, О. В. Питання розвитку мистецької освіти в Західній Європі (сер. XIX - поч. XX ст.) [Текст] / О. В. Донченко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; редкол.: А. А. Сбруєва, Г. Ю. Ніколаї, М. О. Лазарев [та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2010. – № 7 (9). – С. 36–42.
Abstract: У статті аналізується проблема розвитку мистецької освіти в країнах Західної Європи в середині XIX - на початку XX століття, узагальнюються погляди західноєвропейських діячів освіти та мистецтва на естетичне виховання дітей і молоді.
The problem development of art education in Europe countriesat the middle of the 19th - beginning of the 20th centuries is revealed in this abstracts, the European pedagogs' and artists' ideas about aesthetic education of children are summarized.
URI: http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/5279
Appears in Collections:Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Donchenko.pdf134,48 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.