Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/5271
Title: Сучасна проблематика вокально-педагогічних досліджень
Other Titles: Contemporary Problems of Vocal and Pedagogical Research
Authors: Луценко, Валентина Михайлівна
Lutsenko, Valentyna Mykhailivna
Keywords: вокальна педагогіка
методика вокального навчання
підготовка майбутніх учителів музики
vocal pedagogy
methodology of vocal training
future music teachers' training
Issue Date: 2010
Publisher: СумДПУ імені А. С. Макаренка
Citation: Луценко, В. М. Сучасна проблематика вокально-педагогічних досліджень [Текст] / В. М. Луценко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; редкол.: А. А. Сбруєва, М. О. Лазарев, О. І. Огієнко [та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2010. – № 8 (10). – С. 390–395.
Abstract: У статті висвітлено розвиток вокально-педагогічної думки в Україні в останні десятиліття, проаналізовано основні напрями вокально-педагогічних досліджень, охарактеризовано розвідки сучасних науковців у сфері вокальної підготовки майбутніх учителів музики, серед яких вирізняються дисертації зпитань вокально-виконавської надійності, формування художньо-образного мислення майбутніх учителів музики та удосконалення методики їх вокального навчання.
The author describes the development of vocal and pedagogical thought during past decades, characterizes contemporary research in the sphere of future music teachers' vocal training including dissertations that study the problems of vocal and performing reliability, shaping artistic and figurative thinking of future music teachers and improvement of their vocal training methodology.
URI: http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/5271
Appears in Collections:Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Lucenko.pdf130,3 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.