Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/5266
Title: Вища музично-педагогічна освіта в Росії у міжвоєнний період
Other Titles: Higher Musical-Pedagogical Education in Russia in the Interwar Period
Authors: Алексєєва, Галина Володимирівна
Aleksieieva, Halyna Volodymyrivna
Keywords: загальна музична освіта
інструкторсько-педагогічний
навчальні плани
музикант-педагог
консерваторія
практична робота у школі
педагогічна практика
музична педагогіка
методика
музична освіта
general music education
instructor-pedagogical
curriculum
musician- professor
conservatory
practical work at school
pedagogical practice
musical pedagogy
methodology
musical enlightenment
Issue Date: 2010
Publisher: СумДПУ імені А. С. Макаренка
Citation: Алексєєва, Г. В. Вища музично-педагогічна освіта в Росії у міжвоєнний період [Текст] / Г. В. Алексєєва // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; редкол.: А. А. Сбруєва, М. О. Лазарев, О. І. Огієнко [та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2010. – № 8 (10). – С. 355–362.
Abstract: У статті зроблено спробу узагальнення російського досвіду створення нової, на той період, форми вищої освіти - музично-педагогічної, що з'явилася на базі Московськоїта Ленінградської консерваторій у 20-х роках XX століття. На основі аналізу історичних документів висвітлено складний процес реформування вищої академічної спеціальної музичної освіти у відповідь на вимоги часу, в контексті політичних перетворень, що відбувалися в країні.
The article is an attempt to summarize Russia's experience in creating a new form of higher education - music-educational - which appeared based on the Moscow and Leningrad Conservatories in the 1920s. The article analyses the historical documents that form the basis for understanding the complicated process of formation of higher academic special music education, which appeared as a response to the demands of time in the context of political reforms in the country.
URI: http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/5266
Appears in Collections:Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Aleksieieva.pdf147,03 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.