Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/5263
Title: Можливості використання модульно-розвиваючої системи у процесі навчання хімії студентів педагогічних університетів
Other Titles: Possibilities of the Use Modul'no-Developing System in the Process of Teaching of Chemistry of Students of Pedagogical Universities
Authors: Шишкіна, О. О.
Shyshkina, O. O.
Keywords: модуль
модульне навчання
модульна складова
навчальний процес
майбутній учитель хімії
module
module teaching
module constituent
teaching process
future teacher of chemistry
Issue Date: 2010
Publisher: СумДПУ імені А. С. Макаренка
Citation: Шишкіна, О. О. Можливості використання модульно-розвиваючої системи у процесі навчання хімії студентів педагогічних університетів [Текст] / О. О. Шишкіна // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; редкол.: А. А. Сбруєва, М. О. Лазарев, О. І. Огієнко [та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2010. – № 8 (10). – С. 334–340.
Abstract: У статті висвітлено процес вивчення неорганічної хімії студентами педагогічних університетів в умовах модульного навчання. Виокремлено та охарактеризовано модульні складові процесу формування хімічних знань та можливості їх використання у навчальному процесі. Доведено позитивність впровадження запропонованих прийомів навчання.
The article is devoted the study of inorganic chemistry of pedagogical universities students in the conditions of the module teaching. The module constituents of process of forming of chemical knowledges are selected, their description and possibilities of the use is pointed in the process of teaching. Positiveness of the use of the recommended receptions of teaching is proved.
URI: http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/5263
Appears in Collections:Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Shyshkina.pdf131,47 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.