Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/5258
Title: Особливості становлення сучасної вищої освіти
Other Titles: The Peculiarities of Modern Higher Education
Authors: Товканець, Ганна Василівна
Tovkanets, Hanna Vasylivna
Keywords: освіта
формальна освіта
неформальна освіта
самоосвіта
знання
розвиток людського потенціалу
інформаційне суспільство
education
formal education
informal education
self-education
knowledge
human development
information society
Issue Date: 2010
Publisher: СумДПУ імені А. С. Макаренка
Citation: Товканець, Г. В. Особливості становлення сучасної вищої освіти [Текст] / Г. В. Товканець // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; редкол.: А. А. Сбруєва, М. О. Лазарев, О. І. Огієнко [та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2010. – № 8 (10). – С. 295–303.
Abstract: У статті розглянуто питання становлення освіти в умовах розвитку інформаційного середовища. Обґрунтовано роль знань як чинника конкурентоспроможності країни. Зосереджено увагу на формальній та неформальній освіті, самоосвіті, навчанні протягом усього життя у постіндустріальному суспільстві.
The article deals with the establishment of education in the development of the information environment. Notes the role of knowledge as a factor competitivenessland. Concentrated on the formal and informal education, self-education, learning throughout life in a postindustrial society.
URI: http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/5258
Appears in Collections:Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tovkanets.pdf145,01 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.