Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/5252
Title: Особливості фахової освіти психологів-консультантів в умовах післядипломної перепідготовки
Other Titles: Peculiarities of Professional Education of Psychological Consultants in Conditions of Graduate Training
Authors: Міронова, M. Ю.
Mironova, M. Yu.
Keywords: психолог-консультант
фахова перепідготовка психологів
психологічне консультування
післядипломна підготовка
фахова освіта психологів
клієнт
psychological consultant
professional retraining of psychologists and psychological counseling
graduate training
psychological professional education
client
Issue Date: 2010
Publisher: СумДПУ імені А. С. Макаренка
Citation: Міронова, M. Ю. Особливості фахової освіти психологів-консультантів в умовах післядипломної перепідготовки [Текст] / M. Ю. Міронова // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; редкол.: А. А. Сбруєва, М. О. Лазарев, О. І. Огієнко [та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2010. – № 8 (10). – С. 251–259.
Abstract: У статті розкрито особливості фахової освіти психологів-консультантів в умовах післядипломної перепідготовки. Обґрунтовано необхідність організації спеціально побудованих умов у вищій школі для вправлення цілеспрямованого впливу на особистість майбутнього психолога-консультанта з метою формування в нього професійної готовності.
The author describes the features of special education counselors in graduate training. The necessity of organizing specially organized conditions in higher education for the implementation of a deliberate action on the identity of the future clinical psychologist to form his job alert.
URI: http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/5252
Appears in Collections:Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Mironova.pdf144,71 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.