Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/5237
Title: Методичні особливості початкового навчання плавання розумово відсталих підлітків
Other Titles: Common Concerns with Regard to Swimming Training for Mentally Retarded Teenagers
Authors: Коштур, Яна Євгенівна
Koshtur, Yana Yevhenivna
Keywords: корекція
психофізичний розвиток
розумово відсталі підлітки
методика із плавання
correction
psychophysical development
mentally retarded teenagers
methods of swimming
Issue Date: 2010
Publisher: СумДПУ імені А. С. Макаренка
Citation: Коштур, Я. Є. Методичні особливості початкового навчання плавання розумово відсталих підлітків [Текст] / Я. Є. Коштур // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; редкол.: А. А. Сбруєва, М. О. Лазарев, О. І. Огієнко [та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2010. – № 8 (10). – С. 157–164.
Abstract: У статті розглянуто такі актуальні проблеми сучасної спеціальної освіти, як пошук ефективних шляхів та засобів корекції порушень психофізичного розвитку розумово відсталих підлітків. Подано методику проведення занять із плавання з метою корекції психофізичного розвитку розумово відсталих підлітків.
The article looks at such topical problems of modern special education as a search for effective ways and means of correcting violations of psychophysical development of mentally retarded teenagers. Submitted by the method of lessons of swimming to correct psychophysical development of mentally retarded teenagers.
URI: http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/5237
Appears in Collections:Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Koshtur.pdf142,54 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.