Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/5236
Title: Формування інформаційного компонента самоосвітньої компетентності особистості
Other Titles: Formation of the Informational Component of the Personal Self-Competence
Authors: Коваленко, Наталія Володимирівна
Kovalenko, Nataliia Volodymyrivna
Keywords: самоосвітня компетентність учнів
інформаційний компонент самоосвітньої компетентності учнів
технологія навчальних проектів
тести компет ентності
self-educational competence of the pupils
informational component of the pupils' self-educational competence
educational project technology
tests of competence
Issue Date: 2010
Publisher: СумДПУ імені А. С. Макаренка
Citation: Коваленко, H. В. Формування інформаційного компонента самоосвітньої компетентності особистості [Текст] / H. В. Коваленко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; редкол.: А. А. Сбруєва, М. О. Лазарев, О. І. Огієнко [та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2010. – № 8 (10). – С. 151–157.
Abstract: У статті обґрунтовано актуальність формування інформаційного компонента самоосвітньої компетентності учнів, розглянуто його сутнісні особливості, подано результати дослідження рівня сформованості його складових, особливості його формування у процесі здійснення навчальних проектів.
The actuality of formation of the informational component of the pupils' self-educational competence is revealed, its essential peculiarities are described, the results of the investigation of the level of formation of its components and the peculiarities of its formation in the process of project making are given.
URI: http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/5236
Appears in Collections:Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kovalenko.pdf138 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.