Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/5231
Title: Соціальні технології інноваційного розвитку освіти: етнізація корінних народів Канади
Other Titles: Social Technology in Innovative Educational Development: Canadian Aborigines' Etnizaciya
Authors: Листопад, Олена Валеріївна
Lystopad, Olena Valeriivna
Keywords: соціальні технології
інноваційний розвиток освіти
етнізація
соціальна рівність
доступність освіти
освіта
траєкторія розвитку
корінні народи
social technology
innovative educational development
etnizacia
social equality
access toeducation
education
trajectoryof development
indigenous peoples
Issue Date: 2010
Publisher: СумДПУ імені А. С. Макаренка
Citation: Листопад, О. В. Соціальні технології інноваційного розвитку освіти: етнізація корінних народів Канади [Текст] / О. В. Листопад // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; редкол.: А. А. Сбруєва, М. О. Лазарев, О. І. Огієнко [та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2010. – № 8 (10). – С. 101–110.
Abstract: У статті здійснено аналіз сучасних соціальних технологій інноваційного розвитку освіти, зокрема, соціальної рівності й доступності освіти, що запроваджуються у процесах етнізації освіти корінних народів Канади; конкретизовано ефективність й результативність таких технологій; визначено ймовірні траєкторії використання зарубіжного досвіду в сучасній Україні.
The social technology of innovative educational development' analysis, first of all, social equality and accessibility of the Canadian's aborigines, approaches of the progressive experience's use in modern Ukraine are discussed in this article .
URI: http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/5231
Appears in Collections:Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Listopad.pdf150,28 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.