Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/5224
Title: Соціально-педагогічна діяльність як складова освітнього процесу у вітчизняній педагогічній думці 20-30-х років XX століття
Other Titles: The Social-Pedagogical Activity as an Element of Ukrainian Educational System in Pedagogical Conception of the 20th-30th of XX Century
Authors: Приходько, Ганна Василівна
Prykhodko, Hanna Vasylivna
Keywords: педагогічна діяльність
соціально-педагогічна діяльність
соціалізація
соціальне виховання
соціально-педагогічна теорія
соціально- педагогічна практика
pedagogical activity
social-pedagogical activity
socialization
social education
pedagogical theory
pedagogical practice
Issue Date: 2010
Publisher: СумДПУ імені А. С. Макаренка
Citation: Приходько, А. В. Соціально-педагогічна діяльність як складова освітнього процесу у вітчизняній педагогічній думці 20-30-х років XX століття [Текст] / А. В. Приходько // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; редкол.: А. А. Сбруєва, М. О. Лазарев, О. І. Огієнко [та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2011. – № 1 (11). – С.53–60.
Abstract: У статті за результатами аналізу праць вітчизняних діячів освіти і науки з'ясовані особливості соціально-педагогічної діяльності у 20-30 роки XX століття. Визначено специфіку теоретичних й практичних виявів соціально-педагогічної діяльності в зазначений період.
The article is devoted to the reflection of the Ukrainian pedagogical theory and the social-pedagogical activities in 20th-30thof the XX century. Much attention is given to social- pedagogical activities' theoretical and practical level in these years.
URI: http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/5224
Appears in Collections:Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Prihodko.pdf142,15 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.