Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/5220
Title: Військовослужбовці строкової служби як об'єкт виховного впливу у військовому підрозділі
Other Titles: Active Military Servicemen as the Object of Educational Influence in Military Detachment
Authors: Корнійчук, Ю. Г.
Korniichuk, Yu. H.
Keywords: військовослужбовці
виховний вплив
виховна діяльність
строкова служба
військовий колектив
servicemen
educational influence
educational activity
military service
military body
Issue Date: 2010
Publisher: СумДПУ імені А. С. Макаренка
Citation: Корнійчук, Ю. Г. Військовослужбовці строкової служби як об'єкт виховного впливу у військовому підрозділі [Текст] / Ю. Г. Корнійчук // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; редкол.: А. А. Сбруєва, М. О. Лазарев, О. І. Огієнко [та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2010. – № 8 (10). – С.30–37.
Abstract: У статті розглянуто головні характеристики військовослужбовців як об'єкта виховного впливу у військовому підрозділі. Здійснено аналіз головних проблем, які виникають в офіцера-вихователя у процесі організації виховної діяльності з військовослужбовцями строкової служби. Виявлено провідні напрями виховної діяльності у військовому колективі.
The article considers main characteristics of servicemen as the educational object in the military detachment. It analyses main problems of the officer-educator in the process of educational work with servicemen. Main directions of educational work in the military body are established.
URI: http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/5220
Appears in Collections:Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Korniychuk.pdf141,75 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.