Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/5199
Title: Методика підготовки фахівців-екологів до управлінської діяльності з використанням ділової гри «Екологічний менеджмент»
Other Titles: Methods of Training Specialists-Ecologist for Managment Activity with the Usage of the Business Game «Ecological Management»
Authors: Скиба, Ю. А.
Skyba, Yu. A.
Keywords: методика
метод ділова гра
фахівці екологи
управлінська діяльність
збалансований розвиток
methods
business game method
specialist-ecologist
management activity
balanced development
Issue Date: 2011
Publisher: СумДПУ імені А. С. Макаренка
Citation: Скиба, Ю. А. Методика підготовки фахівців-екологів до управлінської діяльності з використанням ділової гри «Екологічний менеджмент» [Текст] / Ю. А. Скиба // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; редкол.: А. А. Сбруєва, О. В. Єременко, О. В. Михайличенко [та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2011. – № 1 (11). – С. 346–355.
Abstract: У статті обґрунтовано роль інтерактивних ігрових технологій у процесі підготовки майбутніх екологів. Подано методику організації ігрової діяльності. Розкрито значення ділових ігор для формування навиків управлінської діяльності у майбутніх екологів у контексті збалансованого розвитку.
The role of interactive gaming technologies in the process of future ecologists training is founded in the work. The methods of organizing gaming activity are given. The importance of business games in the formation of management skills of future ecologists in the terms of balanced development is revealed.
URI: http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/5199
Appears in Collections:Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Skiba.pdf180,8 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.