Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/5186
Title: Сутність поняття культурологічної компетентності студентів технічних ВНЗ
Other Titles: Culturological Essence Competence of Students of Technical Universities
Authors: Гречановська, О. В.
Hrechanovska, O. V.
Keywords: компетентність
компетенція
ключові компетентності
загальнокультурна компетентність
культурологічна компетентність
компетентнісний підхід
гуманітарні знання
професійна культура
competence
core competence
cultural competence
culture competence
competence approach
human knowledge
professional culture
Issue Date: 2011
Publisher: СумДПУ імені А. С. Макаренка
Citation: Гречановська, О. В. Сутність поняття культурологічної компетентності студентів технічних ВНЗ [Текст] / О. В. Гречановська // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; редкол.: А. А. Сбруєва, О. В. Єременко, О. В. Михайличенко [та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2011. – № 1 (11). – С. 269–275.
Abstract: У статті розглядається та аналізується походження термінів «компетенція» та «компетентність». Представлений погляд на компетентнісний підхід в освіті, опираючись на наукові праці вітчизняних та закордонних науковців. Розкривається сутність поняття «культурологічна компетентність», зв'язок культури та інженерної діяльності, важливість культурологічної компетентності для студентів вищих технічних навчальних закладів та їївплив у подальшій професійній діяльності.
The origin of terms «jurisdiction» and «competence» is examined in the article and analyses. Submitted look at the competency approach in education, drawing on the scientific work of national and foreign scientists. The essence of the concept of «Cultural competence», culture and communication engineering, the importance of cultural competence for students of technical schools and its impact on future careers.
URI: http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/5186
Appears in Collections:Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Hrechanovska.pdf127,47 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.