Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/5169
Title: Використання історичного матеріалу під час вивчення законів Ісаака Ньютона
Other Titles: Using of Historical Material is For Study of Laws of Isaak Newton
Authors: Лазаренко, Д. С.
Lazarenko, D. S.
Садовий, М. І.
Sadovyi, M. I.
Keywords: фізика
культурно-історичний матеріал
творча діяльність
І. Ньютон
закони динаміки
історизм
фізична революція
педагогічний процес
physics
cultural and historical material
creative activity
I. Newton
laws of dynamics
historical method
physical revolution
pedagogical process
Issue Date: 2011
Publisher: СумДПУ імені А. С. Макаренка
Citation: Лазаренко, Д. С. Використання історичного матеріалу під час вивчення законів Ісаака Ньютона [Текст] / Д. С. Лазаренко, М. І. Садовий // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; редкол.: А. А. Сбруєва, О. В. Єременко, О. В. Михайличенко [та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2011. – № 1 (11). – С. 133–139.
Abstract: У статті розглянуто особливості історизму, шляхи та форми його використання, а також значення історизму при викладанні фізики. Ця методика розкрита на прикладі узагальненого матеріалу про історію відкриття законів Ньютона - основних законів динаміки.
In the article the features of historical method, ways and forms of his use, and also values of historical method, are considered at teaching of physics.This method is exposed on the example of the generalized material about history of opening of laws of Newton - basic laws of dynamics.
URI: http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/5169
Appears in Collections:Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Lazarenko.pdf138,85 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.