Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/4988
Title: Use оf Modern Pedagogical Tools оf Teaching Math Courses
Other Titles: Використання сучасних педагогічних інструментів викладання математичних курсів
Authors: Рудченко, Т.
Rudchenko, T.
Чашечникова, Ольга Серафимівна
Chashechnykova, Olha Serafymivna
Keywords: навчання математики
он-лайн курс
інструкція для тих, хто навчається
опис пробного курсу
mathematics education
on-line course
Study guidelines
Tentative Course Outline
Issue Date: 2017
Publisher: СумДПУ імені А. С. Макаренка
Citation: Rudchenko, T. Use оf Modern Pedagogical Tools оf Teaching Math Courses [Текст] / T. Rudchenko, O. Chashechnikova // Актуальні питання природничо-математичної освіти : науковий журнал / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний університет імені А. С. Макаренка ; редкол.: В. Г. Бевз, Н. В. Бровка, В. Ватсон [та ін.], голова редкол. О. С. Чашечникова. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2017. – № 1 (9). – С. 69–78.
Abstract: У статті представлений один з етапів виконання досліджень в рамках спільного україно-амеріканського проекту по вивченню специфіки розвитку інтелектуальних умінь і творчого мислення учнів та студентів. Розглядається можливість реалізації ідей особистісно орієнтованого, активного навчання в ході вивчення математичних курсів, що передбачає поєднання традиційного навчання і навчання он-лайн з метою компенсації зменшення так званих «контактних годин». У статті детально описано спрямованість, зміст курсу, його організацію (планування, можливість комунікації, форми контролю, оцінювання виконання завдань), вимоги до знань і умінь студентів, інструменти технічної підтримки. Наведений фрагмент конкретного курсу, запропонованого студентам у 2016 році.
There is showed the one step of joint Ukrainian - American research to study specification students’ intellectual skills‘ development and their development of creative though. It’s considered the possibilities to realize ideas about personalizing and actively study mathematics. This ideas are provide d for combine tradition and on-line study. The main target such compensation is to reduce the “contact time”. Its detaily described the courses’ orientation, its contents and organization (planning, communication, monitoring, evaluation of assignments), the requirements for knowledge and skills of students, technical support in this article. It’s given a part of a specific course offered to students in 2016.
URI: http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/4988
Appears in Collections:Актуальні питання природничо-математичної освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Rudchenko.pdf298,4 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.