Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/4920
Title: До питання формування полікультурної компетентності майбутнього вчителя
Other Titles: To the Question of Formation of the Multicultural Competence of Future Teacher
Authors: Авхутська, Світлана Олександрівна
Avkhutska, Svitlana Oleksandrivna
Keywords: полікультурна компетентність майбутнього вчителя
аксіологічний
особистісно орієнтований
діяльнісний
культурологічний підходи
готовність
толерантність
multicultural competence of future teacher
valuable
personal
active
cultural approaches
preparedness
toleration
Issue Date: 2011
Publisher: СумДПУ імені А. С. Макаренка
Citation: Авхутська, С. О. До питання формування полікультурної компетентності майбутнього вчителя [Текст] / С. О. Авхутська // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; редкол.: А. А. Сбруєва, М. О Лазарев, О. І. Огієнко [та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2011. – № 2 (12). – С. 235–243.
Abstract: У статті розглянуто проблему формування полікультурноі компетентності майбутнього учителя. Досліджено основні педагогічні підходи до формування полікультурноі компетентності як інтегративної якості особистості з метою визначення структури останньої і з'ясування передумов, що забезпечують полікультурний і професійний розвиток студента в освітньому процесі вищого педагогічного навчального закладу.
The article deals wish problem of formation of the multicultural competence of future teacher. The key pedagogical approaches to formation of multicultural competence have been determined, the conditions of the multicultural and professional development of person in higher pedagogical educational institution have been examined.
URI: http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/4920
Appears in Collections:Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Avhutskaya.pdf150,46 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.