Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/4914
Title: Інклюзивна освіта в контексті інноваційного розвитку
Other Titles: Inclusive Education in the Innovative Development's Idea
Authors: Листопад, Олена Валеріївна
Lystopad, Olena Valeriivna
Keywords: інклюзивна освіта
інноваційний розвиток освіти
інклюзія
інтеграція
сегрегація
інклюзивна школа
інклюзивне навчання
inclusive education
innovative educate development
inclusion
integration
segregation
inclusive school
inclusive learning
Issue Date: 2011
Publisher: СумДПУ імені А. С. Макаренка
Citation: Листопад, О. В. Інклюзивна освіта в контексті інноваційного розвитку [Текст] / О. В. Листопад // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; редкол.: А. А. Сбруєва, М. О Лазарев, О. І. Огієнко [та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2011. – № 2 (12). – С. 176–187.
Abstract: У статті на підставі аналізу існуючих концептуальних підходів до визначення сутності інклюзивної освіти зроблено спробу встановлення її ролі в інноваційному розвитку освіти; на основі аналізу зарубіжного досвіду подано характеристику основних механізмів реалізації завдань інклюзивної освіти; визначено тенденції розвитку інклюзивноїосвіти в сучасній Україні.
On the basis of the actual inclusive theory's analysis the inclusive education's role in the innovative educate development, technologies of inclusive education's experience, tendencies of inclusive education's progress in Ukraine are discussed at this article.
URI: http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/4914
Appears in Collections:Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Listopad.pdf154,54 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.