Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/4906
Title: Умови професіоналізації підлітків у Харківській трудовій колонії імені М. Горького
Other Titles: The Condition of Teenager's Professionalization in Kharkiv Labour Colony Named After M. Gorkiy
Authors: Ткаченко, А. В.
Tkachenko, A. V.
Keywords: А. С. Макаренко
Харківська трудова колонія імені М. Горького
професіоналізація підлітків
шефський комітет
Народний комісаріат освіти
A. S. Makarenko
Kharkiv labour colony named after M. Gorkiy
teenager's professionalization
patronage committee
national educational commissariat
Issue Date: 2011
Publisher: СумДПУ імені А. С. Макаренка
Citation: Ткаченко, А. В. Умови професіоналізації підлітків у Харківській трудовій колонії імені М. Горького [Текст] / А. В. Ткаченко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; редкол.: А. А. Сбруєва, М. О Лазарев, О. І. Огієнко [та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2011. – № 2 (12). – С. 105–115.
Abstract: У статті реалізована спроба аналізу комплексу документальних свідчень про очолювану А. С. Макаренком Харківську трудову колонію імені М. Горького з точки зору визначення цілей, змісту і засобів професійної підготовки підлітків. На основі низки відомих і нещодавно знайдених б архівах свідчень, робляться висновки щодо позиції А. С. Макаренка в справі організації професійного майбутнього його вихованців.
Annotation; In the article theauthor made an attempt of the analysis of documents describing the activity of Kharkiv labour colony named after M. Gorky. The author analyse condition of teenager's professional training. On the basisi of wellknown and newly discovered documents a conclusion about the makarenko's role in organization of professional future of his pupils is made.
URI: http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/4906
Appears in Collections:Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tkachenko.pdf148,5 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.