Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/4878
Title: Активні форми роботи як фактор формування світоглядних орієнтирів та духовності студентської молоді
Other Titles: Active Forms of a Factor in Formation World View Goals and Spirituality Young Students
Authors: Садовенко, С. М.
Sadovenko, S. M.
Keywords: активні форми роботи
студентська молодь
традиційна народна культура
світоглядні орієнтири
майбутні вчителі музики
студентська науково-практична конференція
симпозіум
індивідуум
духовність
самоактуалізація
сизигія
technical university
culturological training
interposition
objective
Issue Date: 2011
Publisher: СумДПУ імені А. С. Макаренка
Citation: Садовенко, С. М. Активні форми роботи як фактор формування світоглядних орієнтирів та духовності студентської молоді [Текст] / С. М. Садовенко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; редкол.: А. А. Сбруєва, О. В. Єременко, О. В. Михайличенко [та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2011. – № 3 (13). – С. 254–265.
Abstract: У статті піднімається питання про необхідність використання активних форм роботи із студентською молоддю, зокрема з майбутніми вчителями музики, які, на думку автора, допоможуть їм сприйняти культурний досвід у світовому вимірі, переосмислити надбання своєї етнічної культури, сформувати необхідні якості професійної компетенції та загальної ерудиції. Наголошується на тому, що саме активні форми роботи кристалізують світоглядні орієнтири індивідуума, які співвідносніз поняттям духовності.
In the article motivation mechanisms that determine the direction of the technical university students' culturological training are considered, essence of interposition is revealed. The objectives of the culturological training are determined.
URI: http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/4878
Appears in Collections:Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Sadovenko.pdf152,67 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.