Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/4870
Title: Внутрішньомотиваційна спрямованість педагогічної дії у взаємовідносинах «викладач – студент»
Other Titles: Internally-Motivational Purposefulness of Pedagogical Actions at Mutual Relations «Teacher - Student»
Authors: Гуменюк, H. Я.
Humeniuk, H. Ya.
Коваль, П. M.
Koval, P. M.
Keywords: внутрішньомотиваційна спрямованість
мотив
мотиваційна установка
потреба
ціннісні орієнтації
спостережливість
усвідомлення відповідальності
тактовність
спілкування
an internally-motivational orientation
motive
motivational installation
requirement
valuable orientations
observation
responsibility
comprehension
tactfulness
dialogue
Issue Date: 2011
Publisher: СумДПУ імені А. С. Макаренка
Citation: Гуменюк, H. Я. Внутрішньомотиваційна спрямованість педагогічної дії у взаємовідносинах «викладач – студент» [Текст] / H. Я. Гуменюк, П. M. Коваль // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; редкол.: А. А. Сбруєва, О. В. Єременко, О. В. Михайличенко [та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2011. – № 3 (13). – С. 190–197.
Abstract: У статті розглянуто внутрішньомотиваційну спрямованість особистості педагога як провідного чинника педагогічної дії у взаємовідносинах «викладач - студент», висвітлено і обґрунтовано провідні компоненти внутрішньомотиваційної спрямованості на взаємодію.
In article it is considered a personally-motivational orientation of the person of the teacher as main person in pedagogical action in mutual relations «teacher - student», leading components of an internally-motivational orientation on interaction are opened and proved.
URI: http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/4870
Appears in Collections:Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Gumenyuk.pdf127,5 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.