Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/4869
Title: Інформаційна культура майбутніх учителів історії у новому освітньому просторі
Other Titles: The Information Culture of Future Teachers of History in the New Education Conditions
Authors: Горохівська, Тетяна Миколаївна
Horokhivska, Tetiana Mykolaivna
Keywords: культура
інформація
інформаційна культура
інноваційна освітня діяльність
історична освіта
фахова підготовка
майбутній учитель історії
умови освоєння інформаційної культури
culture
information
information culture
innovative educational activity
historical education
professional training
future teacher of history
conditions of the forming of the information culture
Issue Date: 2011
Publisher: СумДПУ імені А. С. Макаренка
Citation: Горохівська, T. M. Інформаційна культура майбутніх учителів історії у новому освітньому просторі [Текст] / T. M. Горохівська // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; редкол.: А. А. Сбруєва, О. В. Єременко, О. В. Михайличенко [та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2011. – № 3 (13). – С. 182–190.
Abstract: У статті досліджено підвищення якості підготовки спеціалістів. Розглянуто поняття інформаційної культури, функції та умови її освоєння у процесі вивчення фахових дисциплін. Визначено особливості формування інформаційної культури майбутніх учителів історії, спрямованої на розвиток професійної, інтелектуальної і творчої активності працівників освітньої галузі.
The article is dedicated to the raising the quality of specialists' training. In the article essence of basic concepts «information culture», functions and conditions the information culture of future teachers of history forming in the process of professional training is lighted up. The estimation of the role of forming of information culture as the effective means of forming of a person of future teachers of history, the source of creative and innovational activity is given.
URI: http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/4869
Appears in Collections:Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Gorohivska.pdf134,23 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.