Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/4853
Title: Динаміка психофункціональних показників учнів військового ліцею в процесі навчання
Other Titles: Dynamics of Psychofunctional Indexes Student Military Lyceum in the Process of Teaching
Authors: Іванова, Ольга Іванівна
Ivanova, Olha Ivanivna
Басанець, Лідія Михайлівна
Basanets, Lidiia Mykhailivna
Пащенко, А. О.
Pashchenko, A. O.
Свідлов, Юрій Іванович
Svidlov, Yurii Ivanovych
Прощайло, В. М.
Proshchailo, V. M.
Keywords: навчальний процес
розумова працездатність
увага
емоційний стан учнів ліцею
адаптація до навчання
educational process
mental capacity
attention
emotional state of student lyceum
adaptation to teaching
Issue Date: 2011
Publisher: СумДПУ імені А. С. Макаренка
Citation: Іванова, О. І. Динаміка психофункціональних показників учнів військового ліцею в процесі навчання [Текст] / О. І. Іванова, Л. М. Басанець, А. О. Пащенко [та ін.] // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; редкол.: А. А. Сбруєва, О. В. Єременко, О. В. Михайличенко [та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2011. – № 3 (13). – С. 87–93.
Abstract: У статті наведено результати дослідження деяких показників розумової діяльності учнів ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою. Динаміка більшості психофізіологічних параметрів протягом першого року навчання ліцеїстів свідчить про достатньо високу продуктивність їх розумової діяльності, що забезпечується значним напруженням адаптаційних механізмів з проявами ознак вираженого стомлення.
In the article the results of research of some mental performance indicators are presented student lyceum with the increased military-physical preparation. The dynamics of most psychophysiological parameters during first-year of teaching of students of lyceum testifies to the high enough productivity of their intellection, that is provided considerable tension of adaptation mechanisms with the displays of signs of the expressed fatigue.
URI: http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/4853
Appears in Collections:Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ivanova.pdf137,04 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.