Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/4843
Title: Здоров'язбережувальні технології у педагогічній системі формування ціннісного ставлення до здоров'я в учнів професійно-технічних навчальних закладів
Other Titles: Health Saving Technology In Educational System of Formation of Values Related to Health Among Students of Vocational Educational Establishments
Authors: Єжова, Ольга Олександрівна
Yezhova, Olha Oleksandrivna
Keywords: педагогічні технології
здоров'язбережувальні технології
формування ціннісного ставлення до здоров'я
educational technology
health saving technology
formation of values in relation to the health
Issue Date: 2011
Publisher: СумДПУ імені А. С. Макаренка
Citation: Єжова, О. О. Здоров'язбережувальні технології у педагогічній системі формування ціннісного ставлення до здоров'я в учнів професійно-технічних навчальних закладів [Текст] / О. О. Єжова // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; редкол.: А. А. Сбруєва, О. В. Єременко, О. В. Михайличенко [та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2011. – № 3 (13). – С. 65–74.
Abstract: На підставі аналізу сутності понять «педагогічні технології» та «здоров'язбережувальні технології» зроблено висновок про те, що поняття «здоров'язбережувальні технології» не повністю відповідають меті педагогічної системи формування ціннісного ставлення до здоров'я в учнів професійно-технічних навчальних закладів. Запропоновано використовувати лексему «педагогічні технологіїформування ціннісного ставлення доздоров'я».
Based on analysis of the terms «educational technology» and «health saving technology» concluded that the concept «health saving technology» does not fully meet the objective of the educational system of formation of values in relation to the health of students in vocational educational establishments. Proposed use of the lexeme «educational technology formation of values related to health».
URI: http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/4843
Appears in Collections:Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Yezhova.pdf146,71 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.