Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/4786
Title: Дидактичний потенціал навчальної проектної діяльності школярів
Other Titles: Didactic Potential of Pupil's Project Work
Authors: Іонова, Ірина Миколаївна
Ionova, Iryna Mykolaivna
Keywords: проектна діяльність
складові проектної діяльності
мета і завдання проектної діяльності
проектна культура
проектні вміння
метод проектів
форми проектної діяльності
project work
components of the project work
aim and tasks of the project work
method of projects
forms of project work
Issue Date: 2011
Publisher: СумДПУ імені А. С. Макаренка
Citation: Іонова, I. M. Дидактичний потенціал навчальної проектної діяльності школярів [Текст] / I. M. Іонова // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; редкол.: А. А. Сбруєва, О. В. Єременко, О. В. Михайличенко [та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2011. – № 4–5 (14–15). – С. 230–239.
Abstract: У статті визначено основи дидактичного потенціалу навчальної проектної діяльності школярів. Охарактеризовано структурні складові проектної діяльності з позиції системно-структурного підходу, а саме: суб'єкти навчальної проектної діяльності, мета, завдання, мотивація, зміст, дії (операції), контроль, оцінка, методи навчальної проектної діяльності, форми, засоби, етапи навчальної проектної діяльності.
The article describes the didactic potential of pupil's project work. The autor characterizes the structural components of the project work in systemic-structural approach: the subjects of the pupil's project work, aim, tasks, motivation, content, operation, monitoring, assessment, methods of the project work, forms, tools, the phases of project work.
URI: http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/4786
Appears in Collections:Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ionova.pdf141,52 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.