Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/4766
Title: Іван Дощівник про роль і значення рідної мови у вихованні підростаючого покоління
Other Titles: Ivan Doschivnyk About Role and Value of the Mother Tongue in Education of Rising Generation
Authors: Киселиця, О. M.
Kyselytsia, O. M.
Keywords: Іван Дощівник
рідна мова
виховання
патріотизм
підростаюче покоління
національні цінності
Ivan Doschivnyk
mother tongue
education
patriotism
rising generation
national values
Issue Date: 2011
Publisher: СумДПУ імені А. С. Макаренка
Citation: Киселиця, О. M. Іван Дощівник про роль і значення рідної мови у вихованні підростаючого покоління [Текст] / О. M. Киселиця // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; редкол.: А. А. Сбруєва, О. В. Єременко, О. В. Михайличенко [та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2011. – № 4–5 (14–15). – С. 82–91.
Abstract: У статті розглянутопитання ролі і значення рідної мови у вихованні підростаючого покоління у творчій спадщині Івана Дощівника. Узагальнено, що життєздатність етнічної спільноти, яка опинилася на чужині, забезпечує саме мова, збереженню якоїза межами рідної землі надається першочергового значення.
In the article the question of role and value of the mother tongue is examined in education of rising generation in the creative inheritance of Ivana Doschivnyka. In particular, generalized, that viability of ethnic association, that found oneself on strange land, is provided exactly by a language maintenance of that outside native land gets near-term value.
URI: http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/4766
Appears in Collections:Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kiselica.pdf140,48 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.