Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/4733
Title: Навчання письма на уроках іноземної мови
Other Titles: Writing Teaching at English Lessons
Authors: Тригуб, І. П.
Tryhub, I. P.
Власенко, Л. В.
Vlasenko, L. V.
Keywords: мова
мовлення
письмова мовленнєва діяльність
психолінгвістичні механізми письма
графіка
орфографія
каліграфічні навички
диктант
language
speech
written speech activity
psycholinguistics mechanisms of writing
drawing
spelling
calligraphic expertise
dictation
Issue Date: 2012
Publisher: СумДПУ імені А. С. Макаренка
Citation: Тригуб, І. П. Навчання письма на уроках іноземної мови [Текст] / І. П. Тригуб, Л. В. Власенко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; редкол.: А. А. Сбруєва, Б. В. Год, О. В. Єременко [та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2012. – № 4 (22). – С.335–341.
Abstract: У статті розглянуто питання суті письма і мовлення, подано психофізіологічні особливості письма і мовлення, зазначено основні етапи навчання письма. Приділена увага теоретичним питанням та практичним аспектам вивчення графіки, орфографії, каліграфії; засвоєнню структурних моделей речень; оволодінням писемним мовленням якзасобом спілкування.
The article identifies the questions of writing essence and speech essence, psycholinguistics mechanisms of writing, the main grade level of writing teaching. We pay much attention to the theory questions and practice aspects of teaching drawing, spelling, calligraphic expertise; occupancy of written speech activity as means of communication.
URI: http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/4733
Appears in Collections:Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Trigyb.pdf137,75 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.