Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/4720
Title: Методичні рекомендації щодо використання відео у навчанні аудіювання текстів другою іноземною мовою
Other Titles: Methodological Recommendations on Using Video in Teaching Listening to Texts in Second Foreign Language
Authors: Лущик, Марина Володимирівна
Lushchyk, Maryna Volodymyrivna
Keywords: відеофонограма
аудіювання
перша іноземна мова
друга іноземна мова
автентичні навчальні відеокурси
монологічне мовлення
студенти- філологи
експериментальне невчання
video phonogram
listening
first foreign language
second foreign language
authentic training video courses
monological speech
students-philologists
teaching experiment
Issue Date: 2012
Publisher: СумДПУ імені А. С. Макаренка
Citation: Лущик, M. В. Методичні рекомендації щодо використання відео у навчанні аудіювання текстів другою іноземною мовою [Текст] / M. В. Лущик // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; редкол.: А. А. Сбруєва, Б. В. Год, О. В. Єременко [та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2012. – № 6 (24). – С.402–410.
Abstract: У статті подані методичні рекомендації з використання автентичної відеофонограми в навчанні студентів-філологів аудіювання англійського монологічного мовлення з опорою на першу іноземну мову - німецьку. Виділено критерії відбору відеофонограми, аналізується система вправ для навчання аудіювання із залученням відео та опорою на першу іноземнумову.
The article suggests methodological recommendations on using authentic video phonogram in teaching future philologists listening to English monological speech based on the knowledge of the first foreign language - German. The selection requirements to the video phonogram are specified and the system of exercises for teaching listening using video and based on the first foreign language is characterized.
URI: http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/4720
Appears in Collections:Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Lushchyk.pdf151,17 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.